D66 Venray

Kracht van Generaties

Bedankt voor het vertrouwen!

Eenentwintighonderdenzes stemmen heeft u ons toevertrouwd. Hartelijk dank hiervoor. D66 Venray zal u via deze site en de Social Media op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom de coalitievorming en onze rol daarin.