Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 Venray durft te kiezen voor

-> innovatie en maatwerk als uitgangspunt

-> het verbinden van scholen en bedrijven

-> onderzoek naar samenwerkingsverband van onderwijs met techniek en zorg

-> regie terug naar de gemeente bij inburgering van nieuwkomers

-> verbanden met de omgeving bij huisvestingsvraagstukken van scholen

-> snelle actie en een integrale aanpak bij schoolverzuim

Maatwerk

Ieder kind is anders. Daar ligt ook de grootste uitdaging voor het onderwijsveld: aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de leerling. Dat is geen gemakkelijke opdracht en wij erkennen daarin ook de druk die dat bij scholen en docenten met zich mee kan brengen. D66 gelooft in persoonlijk leren zodat ieder kind zich in eigen tempo en naar eigen kunnen kan ontwikkelen. Dat betekent ook dat we samen met het onderwijsveld die opdracht willen uitvoeren. Door actief mee te denken en onze netwerken te activeren willen we laten zien dat onderwijs en de ontwikkeling van kinderen ons na aan het hart ligt. We hebben veel vertrouwen in het Venrayse onderwijsveld en zullen ons inspannen om samen met hen een positief onderwijsklimaat in de gemeente Venray verder te ontwikkelen.

Onderwijs en bedrijven

Venray moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Daar hoort een goed onderwijsklimaat bij. En met goed onderwijs blijven we als woonplaats aantrekkelijk voor gezinnen. D66 wil een Venray vol redenen om je carrière te starten en je gezin te stichten. Daarom willen wij scholen en bedrijven verder verbinden. Het houdt Venray eigentijds, aantrekkelijk en concurrerend. Die verbinding zien we graag in onderzoeksopdrachten, stageplaatsen en leerwerktrajecten. Bedrijven en scholen die voor elkaar de deur openzetten. Waar onze jeugd zich oriënteert op een toekomst en bedrijven hun kennis naar de school brengen voor onze jeugd.

D66 wil ook ontdekken of een samenwerkingsverband binnen de techniek en de zorg kansrijk is. We geloven namelijk dat ze meer van elkaars talenten en kansen gebruik kunnen maken. Daarbij kijken we ook over de grenzen van Venray: onze jeugd vliegt uit naar mbo’s, hbo’s en universiteiten in de regio. Die instellingen kunnen een belangrijke rol nemen in een samenwerkingsverband in de techniek en zorg. En we zien onze jeugd na hun studies weer graag hier terug.

Onderwijs aan nieuwkomers

De inburgering van statushouders valt niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Statushouders moeten voortaan zelf hun integratie en taalcursus regelen. In het aanbod van cursussen, die kwalitatief sterk verschillen, en leningen die hiervoor moeten worden afgesloten zien ze door de bomen het bos niet meer. Een statushouder verdient een betere kennismaking. Een goede integratie kan niet enkel zijn verantwoordelijkheid zijn. Als we als gemeente een goede integratie belangrijk vinden, dan is dat een gedeelde verantwoordelijkheid. De regie moet daarom weer terug naar de gemeente. 

Onderwijs en huisvesting

Een adequaat gebouw is een basisvoorwaarde voor een goede school. De krimp van het aantal leerlingen betekent dat de maat van de schoolgebouwen niet meer altijd past. Dat plaatst de scholen in Venray regelmatig voor lastige keuzes. D66 koestert de talrijke goed bereikbare scholen in en om Venray. Om die scholen zelf én de kwaliteit van hun onderwijs te behouden, blijft D66 met scholen zoeken naar passende oplossingen en moeten we verder kijken dan morgen.

De gemeente kan scholen verbinden met elkaar, maar ook met de omgeving. Culturele, maatschappelijke, pedagogische en commerciële instellingen kunnen veel voor elkaar betekenen: op de inhoud en in de portemonnee. Scholen, kinderopvangcentra, huiswerkinstituten, de bibliotheek, muziekscholen, sportclubs en verenigingen vinden elkaar op één punt: onze Venrayse jeugd.

Het vraagstuk van de één, kan het antwoord zijn voor de ander. Waar een schoolgebouw door leegstand onder financiële druk kan komen te staan, kan het de ideale ruimte zijn voor een ander. Het bundelen van krachten en het delen van de kosten, is dubbele winst. D66 gelooft in de kracht van lokale samenwerking en plannen voor de langere termijn. De samenwerking met het maatschappelijk veld in dorpen en wijken gaan we actief ondersteunen en vormgeven.

Onderwijs en verzuim

De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen om voortijdig schoolverlaten bij jongeren te verminderen. Met succes. Sinds 2016 is er een intentieovereenkomst gesloten met het doel: intensievere samenwerking tussen onderwijs en lokale overheden in Noord en Midden Limburg. Tevens kwam er een regioplan.

Er is ook extra aandacht voor thuiszitters. Een andere, relatief grote groep, verdient echter ook nog extra aandacht: leerlingen met geoorloofd schoolverzuim. Gemiddeld is dat in elke klas een kind. Een kind dat langdurig of regelmatig school verzuimt om onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals moeheid, buikpijn of hoofdpijn. Bij hen is snelle actie belangrijk: des te langer het kind thuis zit, des te moeilijker het wordt om weer naar school te gaan.

Het is belangrijk dat er een integrale aanpak komt met overleg tussen het kind, de ouders, jeugdarts en eventuele behandelaren. Ze kunnen gezamenlijk bekijken wat het kind aankan en een passend programma ontwikkelen. Een voorbeeld van aanpak op het gebied van ziekteverzuim is M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). D66 ziet graag dat deze of een vergelijkbare aanpak ook in Venray nog meer aandacht krijgt.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018