Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 april 2015

Kunstencentrum (KCJ)

Bij de raadsvergadering donderdag 23 april 2015 is het doek voor pArt4 en de doorstart van het Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) gevallen. D66 Venray betreurt dit ten zeerste. Wij vonden dit de beste haalbare optie om het aanbod van kunst en cultuur in Venray zoveel mogelijk te waarborgen. De toekomst voor Kunstencentrum Jerusalem en haar werknemers is nu helaas onzeker.

Wij zijn bezorgd dat nu allereerst alle aandacht en (negatieve) energie naar de juridische en financiële afwikkeling zal gaan. Waar het eigenlijk om zou moeten gaan is het behouden en uitbreiden van het kunstnetwerk in Venray en omstreken. Voor muziekverenigingen, scholen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, kinderen en ouderen, kortom voor iedereen. Een kunstnetwerk raakt aan de basis van een gezonde culturele infrastructuur. Door het verdwijnen van KCJ verdwijnt deze op korte termijn en een dergelijk netwerk komt niet zomaar weer terug.

De meerderheid van de raad (met uitzondering van CDA, PvdA en D66) heeft “het kind met het badwater weggegooid”. Wij vinden dit roekeloos. Daarom stelden wij een compromis voor om plan A, oftewel plan pArt4, aan te houden totdat er een beter plan B geformuleerd zou worden. Deze handreiking werd resoluut van de hand gewezen. Het voorgestelde “plan B” wekt de indruk dat het vooral politiek is bedoeld. Dit plan waarin wordt voorgesteld dat de gemeente zelf de ruimtes in Jerusalem gratis gaat verhuren en dat ambtenaren de organisatie van kunsteducatie en activiteiten moeten gaan faciliteren en coördineren, vinden wij niet reëel en slechts afleiding van het feit dat kunst en cultuur op achterstand is gezet, ondanks alle mooie woorden. Wij vinden het niet wenselijk dat kunst en cultuur door de gemeente wordt georganiseerd, maar wel gefaciliteerd (zie ons verkiezingsprogramma) en vermoedden dat het plan financieel onhaalbaar is. Verder vrezen wij dat er in ieder geval helaas nu vrijwel geen geld meer over is om een behoorlijk plan B uit te werken. De gemeente zal vermoedelijk, door het afwijzen van het voorstel, het budget wat eigenlijk bedoeld is voor kunst en cultuur, moeten gaan uitgeven aan frictiekosten*.

Wij vinden echter wel dat er maximaal geprobeerd moet worden om nog ”te redden wat er te redden valt”. We kunnen het kunstencentrum nu niet in de kou laten staan en vinden dat er duidelijkheid moet komen voor de medewerkers en cursisten, welke opties er wel nog zijn. Ook willen wij dat onze culturele infrastructuur zoveel mogelijk in stand blijft. Wij staan dus niet achter de voorgestelde denkrichting van het voorstel van PP2. Wij vinden het echter wel belangrijk dat er een plan B komt. Daarom hebben we wel voor de motie gestemd, die het college oproept om een plan B uit te werken. Op hoop van zegen.

*kosten veroorzaakt door het uitplaatsen van taken en formatie/medewerkers naar een nieuwe organisatie