Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 mei 2017

Eindelijk weer toekomst voor St. Anna

Er zit schot in de herbestemming van het Annapark. Het college heeft ingestemd met de visie van Renschdael Groep, de koper van het terrein. De projectontwikkelaar wil begin volgend jaar starten met de uitvoering van de plannen.

In de visie wordt een duidelijk beeld gegeven hoe het park er in de toekomst uit moet gaan zien. Er komt een mix tussen een recreëren, werken, leren, zorg, kunst en cultuur. Het hoofdgebouw krijgt een prominente functie, welke geschikt wordt bevonden als hotel- en congreslocatie en als locatie voor educatieve en gezondheidsdoeleinden. ,,Een publiekstrekker’’, stelt D66-wethouder Martijn van der Putten. Het gebied rondom het hoofdgebouw krijgt de status van landgoed waardoor het minimaal 25 jaar niet mag worden verkocht.

De visie laat zien welke gebouwen men wil behouden, welke mogelijk worden gesloopt en waar nieuwbouw komt. Renschdael Groep wil vijf van de twintig gebouwen afbreken en twijfelt over het behoud van een aantal andere panden, waaronder één gemeentelijk monument. Aan de noordzijde van het park worden zo’n veertig riante woonkavels ontwikkeld en komen er een viertal appartementengebouwen. In bestaande panden worden onder andere zorgwoningen gerealiseerd. Om de percelen aan de noordzijde te bereiken wordt een nieuwe autoluwe verkeersroute aangelegd die samenkomt bij het hoofdgebouw. In totaal zal er ruimte komen voor ongeveer 180 woningen.

,,De visie sluit goed aan bij het Ambitiedocument waarmee de raad eerder akkoord ging’’, vertelt D66-wethouder Van der Putten. ,,Behoud van waardevolle gebouwen en groen, de openbaarheid van het park en uitgaan van kwaliteit bij de herontwikkeling. Wat ons aanspreekt is dat er veel aandacht is voor het landschap en de historie van het terrein en niet voor snel succes maar voor de lange termijn wordt gekozen. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat de verloedering van het park wordt gestopt en dat het prachtige gebied weer toekomst heeft’’, aldus Van der Putten.

Na de zomer wordt de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet, zodat de koper begin 2018 zo snel mogelijk aan de slag kan.