Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juni 2017

Algemene Beschouwingen: Appeltje voor de dorst

In de afgelopen twee jaar hebben we een flinke hap uit de appel genomen. Onze algemene reserve is met ruim 10 miljoen gedaald. Dat is met name te verklaren door een aantal zure appels waar we doorheen hebben moeten bijten. Zo hebben we een aantal rotte appels uit de mand moeten halen, zoals het afschrijven van de parkeergarage de Gouden Leeuw en het verlies dat we hebben moeten nemen op de megalomane grondexploitaties die in navolging van de Floriade zijn opgetuigd. Voor deze rotte appels zijn verse appels terug gekomen in de vorm van een gastvriendelijk parkeerbeleid en een gezondere grondexploitatie in Greenport. Andere erfenissen uit het verleden die de algemene reserve hebben doen slinken zijn de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en het Kunstencentrum. Beide baren nog steeds financiële risico’s waardoor de reserves uiteindelijk hoger of lager uit kunnen vallen. Met name voor wat betreft de afbouw van het Kunstencentrum is het van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de toekomst van de huidige medewerkers en de invulling van het gebouw.

Duidelijkheid moet er ook komen over wat te doen met gemeenschapshuizen die, nadat ze schoon door de poort zijn gegaan, hun eigen broek toch niet op kunnen houden. Moet de gemeente dan toch weer bijspringen? Hetzelfde geldt voor het nieuwe Venrays Museum. De doelstelling is om het aantal bezoekers meer dan te verdrievoudigen om zwarte cijfers te kunnen schrijven. Het is de vraag of dit nog lukt nu het Museum van de Psychiatrie lijkt te zijn afgehaakt. Dat is jammer, want dit was een potentiële parel voor Venray. Bij een oude parel, ons oogappeltje St. Anna, is juist iemand aangehaakt. De Renschdael Groep heeft zich gemeld om deze oude parel eens goed op te poetsen. Wij zijn maar wat blij dat eindelijk iemand zijn nek gaat uitsteken voor een nieuwe toekomst van St. Anna. D66 zal alle mogelijke steun bieden aan de Renschdael Groep om de herontwikkeling van St. Anna voor alle inwoners van Venray tot een succes te maken.

Wat al een succes lijkt te zijn geworden, of in ieder geval geen debacle zoals in Venlo, zijn de decentralisaties van zorgtaken van provincie en rijk naar onze gemeente. Het tekort bleek in Venray fors lager dan verwacht. Toch blijven er onzekerheden op het sociaal domein bestaan. Daarom is het verstandig de overgebleven miljoenen voor het sociaal domein te behouden en de buffer in stand te houden. Dit appeltje voor de dorst voor het sociaal domein zou als voorbeeld moeten dienen voor onze financiën in het algemeen. Nu het economische beter gaat zullen we ervoor moeten zorgen dat ons eigen vermogen de komende jaren weer wordt opgebouwd. Dat doen we wat ons betreft niet doormiddel van extra verhoging van belastingen, maar door onze uitgaven kritisch tegen het licht te houden, al zal dat geen appeltje-eitje zijn.

Lees hier de rest van onze algemene beschouwingen.