Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 oktober 2017

Algemene Beschouwingen: Klaar! voor de toekomst

Daar ligt ie dan, de laatste begroting van dit college en daarmee van deze coalitieperiode. Het is het sluitstuk van een reeks begrotingen die realiteitszin en ambitie uitstraalden. Gevuld met noodzakelijke maatregelen enerzijds, en nieuw beleid en goede projecten anderzijds.

Zo zijn de drie decentralisaties van zorgtaken redelijk goed geland en idem ingebed, hebben we na jaren discussie eindelijk een besluit genomen over de afbouw van het kunstencentrum, is het parkeerbeleid gastvriendelijk geworden, heeft Venray een vernieuwde schouwburg en een nieuw museum in een prachtig stadspark gekregen, gaat de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum nu echt van start, komt er een integraal kindcentrum en krijgt het speciaal onderwijs hier vaste voet aan de grond, is de rommel van na de Floriade zo goed als opgeruimd en is Cultura als verbinder en aanjager binnen het Venrayse cultuurnetwerk voortvarend aan de slag gegaan. Daarnaast zijn er belangrijke zaken in gang gezet om ons centrum aantrekkelijker te maken, het woningaanbod beter op de bestaande en toekomstige behoefte aan te laten sluiten, de veehouderij meer in harmonie met zijn omgeving te brengen en de parel St. Anna weer op te poetsen.

Een hele opsomming. Waarschijnlijk is dit nog niet de helft, maar het tekent een paar bewogen jaren waarin veel is gebeurd en gedaan. Zijn we nu klaar dan? Ja. Klaar voor de toekomst.

Venray staat er goed voor, maar willen we dat zo houden dan zullen we continu in moeten blijven spelen op trends en ontwikkelingen. Natuurlijk, op korte termijn willen we allemaal dat er genoeg betaalbare woningen zijn, de leefbaarheid in het dorp op peil is, er voldoende zorgaanbod in de buurt is en de arbeidsmarkt in evenwicht is. Je komt echter van een koude kermis thuis als je daarbij de grote vraagstukken van de lange termijn negeert. Hoe gaan we inspelen op de veranderende bevolkingssamenstelling? Hoe houden we de zorg voor iedereen betaalbaar? Hoe komen we af van onze verslaving aan fossiele brandstoffen? En hoe gaan we om met technologische ontwikkelingen als 3d printen of de zelfrijdende auto? Vragen waarvan je misschien denkt dat ze in Den Haag of Brussel thuis horen. Nee, het zijn juist vraagstukken die we lokaal voor de kiezen krijgen. Met dit in het achterhoofd moeten we met sociaal en liberaal beleid de uitdagingen van nu en straks het hoofd gaan bieden. Door verbindingen te leggen tussen mensen, door over onze grenzen heen te kijken, door het vreemde niet te schuwen en door de toekomst met optimisme tegemoet te zien.

“In 2050 is China een modern, welvarend en sociaal land.” Dat zei Xi Jinping onlangs op het congres van de Communistische Partij in Peking. Wat mij betreft geldt dat niet alleen voor China, maar ook voor Venray. Al zou ik er één woord aan toe willen voegen: “In 2050 is Venray een moderne, welvarende en sociaal-liberale gemeente.” Op naar 2050. Op naar de toekomst.

Lees hier de rest van onze algemene beschouwingen op de begroting voor 2018.