Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 februari 2018

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Deze week presenteerde D66 Venray het verkiezingsprogramma 2018-2022 genaamd “Durf te kiezen voor verandering”. “We hebben een mooi en ambitieus programma samengesteld in overleg met inwoners, ondernemers en organisaties. D66 wil Venray samen vooruithelpen. Om met de tijd mee te gaan moeten we continu blijven veranderen. En daar is durf voor nodig”, aldus lijsttrekker Daan Janssen.

Vier jaar geleden was D66 nog niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Venray. Door de verkiezingswinst namen zij direct bestuursverantwoordelijkheid en hebben veel van hun speerpunten kunnen realiseren. “We hebben laten zien dat we vernieuwend zijn en dat we durven om onderwerpen die niet populair zijn bespreekbaar te maken, zoals de door ons aangezwengelde discussie rondom de veehouderij en het compacter maken van ons winkelcentrum. Daarnaast zorgden we door flexibel te bestemmen dat St. Anna nu herontwikkeld wordt, jaagden we de energietransitie aan door bijvoorbeeld collectieve inkoop van zonnepanelen, haalden we het speciaal onderwijs naar Venray, voerden we een gastvriendelijk parkeerbeleid in en hebben we concrete voorstellen gedaan om zorgtaken beter op de situatie van Venray aan te sluiten,” zegt een trotse Daan Janssen.

Dit zijn echter belangrijke dossiers die nog lopen en dus wederom een prominente plek in het verkiezingsprogramma hebben. “De eerste stappen zijn gezet, maar we zijn nog lang niet klaar. De komende raadsperiode staat in het teken van het uitvoeren, uitbouwen en verfijnen hiervan.”

De rode draad door het verkiezingsprogramma is durven kiezen voor verandering. ”Wij zijn niet bang zaken anders of beter te organiseren. Door te verbinden en te vernieuwen durven we inwoners meer bij besluitvorming te betrekken en gaan we met de tijd mee vooruit. Zo zetten we in op persoonlijk leren voor jong en oud en willen we met positief en preventief beleid een optimaal leefklimaat creëren. Wij willen een gezonde arbeidsmarkt met kansen voor iedereen en de gemeente Venray als aantrekkelijke vestigingsplaats die zich richt op de economie van de toekomst waarin duurzame ontwikkeling centraal staat,” vertelt Daan Janssen.

Klik hier voor het volledige programma.