Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 mei 2018

Meest duurzame coalitieakkoord ooit voor Venray

Met trots presenteren we meest duurzame coalitieakkoord ooit voor Venray. De inhoud ervan is een feest van herkenning voor D66 Venray. Belangrijke speerpunten die een plek hebben gekregen in het akkoord zijn:

Duurzaamheid

– Versnelling energietransitie
– Energieneutrale dorps- en wijkplannen
– Revolverend duurzaamheidsfonds
– Belastingtarieven naar energieprestatie
– Inventarisatie voor plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen
– Verduurzaming schoolgebouwen
– Woningvoorraad duurzaam en levensloopbestendig maken

Leefomgeving

– St. Anna herkenbaar en toegankelijk
– Herinvoeren van subsidie voor monumenten
– Versterken van het centrum en de Brier
– Een schone veehouderij in harmonie met haar omgeving
– Netwerk wandel- en fietspaden versterken

Inclusieve samenleving

– Goede mogelijkheden voor omscholing
– Preventie en innovatie binnen het sociaal domein
– Behoud van het ziekenhuis met een passend zorgaanbod
– Plan voor een divers kunst- en cultuuraanbod
– Doeltreffend en doelmatig subsidiebeleid
– Goede huisvesting arbeidsmigranten

Dank aan CDA Venray en VENRAY Lokaal voor dit mooie gezamenlijke resultaat.
Klik hier voor het volledige akkoord.

Aan de slag!