Steun ons en help Nederland vooruit

Commissie Wonen

 

De raadscommissie Wonen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • Volkshuisvesting, Planologie en Stedenbouw.
  • Ruimtelijke Ordening.
  • Ruimtelijke kwaliteit.
  • Milieubeleid.
  • Duurzaamheid.
  • Energiebeleid.
  • Regionale Structuur visies (POL).
  • Stadsprojecten wonen (Sint Anna, Sint Servaas).
  • Huisvesting buitenlandse werknemers.
  • Beleid en beheer openbare ruimte.

Laatst gewijzigd op 9 april 2018