Steun ons en help Nederland vooruit

Commissie Leven

De raadscommissie Leven adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Project Decentralisaties AWBZ-WMO, Jeugdzorg, Participatiewet.
 • Participatiewet, Jeugdzorg en WMO.
 • Minimabeleid en schuldhulpverlening.
 • Werkplein.
 • Welzijn.
 • Leefbaarheid: DOP’s en WOP’s.
 • Volksgezondheid.
 • Integratie en Inburgering.
 • Moniale Vorming.
 • Subsidiebeleid.
 • Kunst, Cultuur en Sport.
 • Regulier jeugd- en jongerenbeleid.
 • Accommodatiebeleid (waaronder gemeenschapshuizen).
 • Onderwijs incl. accommodatiebeleid (basis- en voortgezet onderwijs).

Laatst gewijzigd op 26 november 2020